Lyyra
Opiskelijakorttijärjestelmä

Oulun kaupunki
Kaupunkikorttijärjestelmä

Oulun kaupunki

Kymmenen vuoden kokemuksella

Ensimmäinen kaupunkikorttijärjestelmä otettiin Oulussa käyttöön vuosituhannen alussa. Näin pitkän käytön jälkeen oli tullut aika arvioida järjestelmän toimintaa ja silloisten visioiden toteutumista. Lippujen käsittely ja clearingtoiminnot ovat virtaviivaistaneet kaupungin palvelujen tarjontaa: "Kaupunkikorttijärjestelmä on tehostanut lippujen käsittelyä ja olemme saaneet oikeellista ja tiivistettyä tietoa palveluiden käytöstä", sanoo Oulun kaupungin suunnittelija Jussi Keskinarkaus.

"Kymmenen vuotta on opettanut, minkälainen kaupunkikortti-järjestelmän pitää olla: mitä joustavampi järjestelmä, sen parempi", sanoo Jussi Keskinarkaus. Hänen mukaansa järjestelmä ei saa olla sidottu yhteen laite- tai korttityyppiin, ja korttien sekä palveluiden käyttöönoton on oltava mahdollisimman vaivatonta.

Kortin hankkimisesta tai palveluiden käyttämisestä ei saa tehdä loppukäyttäjälle liian hankalaa. "Tässä olemme onnistuneet hyvin", kuvaa Keskinarkaus. Turvallisuutta ei saa unohtaa, mutta se ei saa korostua liikaa käytettävyyden kustannuksella. Lähtökohtaisesti palveluiden on oltava houkuttelevia ja hyödyllisiä, jotta korteille saadaan mahdollisimman paljon käyttäjiä.

Siirtyminen online-järjestelmään

Järjestelmää uudistettiin vuosien 2009–2011 aikana. Suurin muutos oli online-järjestelmään siirtyminen: kaikki tiedot korteilta siirrettiin taustajärjestelmään. Uudistuksen jälkeen kortilta luetaan ainoastaan kortin yksilöivä tunniste. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnistevälineenä voi toimia muukin kuin kaupunkikortti ja että yhdellä asiakkaalla voi olla monta eri tunnistevälinettä samaan asiakastiliin. Esimerkiksi joukkoliikenteen matkakortti käy rekisteröitymisen jälkeen kaupunkikorttijärjestelmän tunnisteeksi. Oulussa onkin Keskinarkauksen mukaan rekisteröity tuhansittain asiakkailla jo olleita matkakortteja. Sekä asiakkaat että kaupunki ovat säästyneet korttien hankinnoilta.

Jussi Keskinarkauksen mukaan uudistus paransi korttien käytettävyyttä: "Nyt voidaan käyttää olemassa olevia tunnistevälineitä, korteille ei tarvitse ladata mitään ja uusien palveluiden luominen järjestelmään sekä niiden myöntäminen asiakkaalle on helppoa ja se voidaan tehdä jopa etänä." "Olemme monipuolistaneet tuotevalikoimia ja kortin käyttötapoja. Lähtökohtaisesti OuluCardia pyritään käyttämään kaikissa tilanteissa, joissa asiakkaalta täytyy reaaliaikaisesti todeta jokin oikeus, periä maksu tai laskuttaa palvelutapahtumasta. Laskutusasiakkaiden määrä lähti voimakkaaseen nousuun uuden järjestelmän myötä", Keskinarkaus sanoo.

Online-järjestelmän myötä Unicomin toimittaman keskus- ja hallintajärjestelmän rooli kokonaisjärjestelmässä on entistä tärkeämpi. Jokaisen käyttötapahtuman aikana ollaan suoraan yhteydessä Unicomin keskusjärjestelmään. Uudet ominaisuudet ja palvelut voidaan ottaa käyttöön lisäämällä ne hallintajärjestelmään.

Kaupunkikortti tänään

Oulussa kaupunkikorttia käyttävät niin kaupunkilaiset kuin kaupungin työntekijätkin. Kortin lataus voidaan tehdä joko käyttöpisteessä tai erityisessä kaupungin palvelupisteessä. Oulussa käytössä olevia kaupunkikorttipalveluita ovat tällä hetkellä ateriapalvelut, liikuntapalvelut ja joukkoliikenne. Järjestelmässä on yli 25 000 korttia. Kaupungilla on muutamia kymmeniä käyttöpisteitä, mutta uuden järjestelmän laajennus jatkuu edelleen. Vuodessa ateria- ja liikuntapalveluissa clearataan noin 100 000 maksutapahtumaa ja 200.000 lipunkäyttötapahtumaa.

Asiakkaat ja palveluntarjoajat ovat erityisen tyytyväisiä ateriapalveluihin. Päivittäin lähes 3.000 kaupungin työntekijää maksaa oman lounaansa kaupunkikortilla, ja samalla kortilla hoituu myös vierasruokailuiden tarjoaminen. Lisäksi kortit käyvät busseissa. Myös liikuntapalvelut ovat suosittuja, koska järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden työnantajien tai muiden tahojen subventointiin. Kaupunkikorttijärjestelmällä clearataan myös subventoijien osuudet. "Pystymme automatisoimaan myös laskutuksen, jolloin koko ketju asiakasmaksusta käyttötapahtumaan tapahtuu sähköisesti", Jussi Keskinarkaus havainnollistaa. Liikuntalaitosten automaattinen kulunvalvonta on myös yhteydessä järjestelmään ja ns. kolmisakaraporttien kautta kulkiessaan asiakkaat voivat asioida liikuntalaitoksiin jonottamatta. Tästä mahdollisuudesta on tullut paljon hyvää palautetta.

Vuonna 2020

"Näkisin että uudistettu järjestelmä tulee olemaan käytössä ainakin seuraavat kymmenen vuotta", ennustaa Jussi Keskinarkaus. "Uusi järjestelmä on entistä standardoidumpi ja yhteiskäyttöisyys voidaan viedä pitemmälle kuin aiemmin". Tulevaisuuden osalta Keskinarkaus miettii julkisen sektorin ja kuntien roolia kymmenen vuoden kuluttua: "Ehkä kaupunki ostaa entistä enemmän palveluita yksityiseltä sektorilta. Avoin järjestelmä mahdollistaa senkin."

Oulun kaupunkikortti lukuina

  • 30 käyttöpistettä
  • yli 25 000 korttia
  • 100 000 rahanliikuttelua käsittelevää clearing-tapahtumaa vuosittain
  • 200 000 lipunkäyttötapahtumaa vuosittain